ลงทะเบียน

ยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของมาตรการตรวจบัตรผ่านเข้า - ออก 24 ชั่วโมง

1. เพื่อลดจำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย เป็นทางผ่านเข้า-ออก ซึ่งมีมากกว่า 5,000 คัน/วัน

2. ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

3. สามารถติดต่อกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย เช่น จอดรถกีดขวางทางจราจร หรือจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น

กำหนดการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้ติดต่อรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความรวดเร็วในการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ขอให้ท่านดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใบรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย พร้อมลงนาม นำมาในวันที่มาติดต่อรับบัตร

CONTACT US

Contact Information
Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
053-941109, 053-941190
support@scmc.cmu.ac.th
Monday - Friday
08:30 - 16:30